LUKO STROJÍRNY, s.r.o.

česky english deutsch espanol italiano russian slovensky french polski
 
PRODUKTE
 
AKTUELLES ANGEBOT
 
KONTAKT

LUKO STROJÍRNY s.r.o.

Jablůnka 626

756 23 Jablůnka

Tschechische Republik

 

tel.:

+420 571 452 203

+420 571 410 935

+420 731 414 561

fax: +420 571 410 937
e-mail: obchod@lukos.cz
 
 
Produkte » Portionsanlangen » Hydraulik
 

[ Posten insgesamt: 1 ]   list 1 1 / 1 list 1


 - Portionsanlangen - hydraulik
: 1

Portionsanlangen - hydraulik


Beschreibung:

Typ 03 PR 07 11 14 16 20

 

Charakteristika:

 

 

   Dávkovač kovu je určen pro dopravu odměřeného množství taveniny slitin hliníku z udržovací pece do plnící komory tlakového licího stroje. Je zařazen mezi udržovací pecí a komorou tlakového licího stroje.

   Dopravuje taveninu o hmotnosti od 0,5 kg do 7,5 kg. Lze ho použít pro tlakové licí stroje o uzavírací síle 1000, 1600, 2500, 4000, 7500 kN.

   Stroj typového označení DK-1000-03-PR-07-11-14-16-20 je strojem nejnovější generace s plynulým řízením zrychlení a zpomalení pohybu dlouhého ramene naběračky včetně napřímení krátkého ramene až o 45 stupňů.

   Tento systém umožňuje prodloužit dráhu ramene až o 350 mm a tím přiblížit naběračku s taveninou až k nalévacímu otvoru formy. Odpadá nutnost použití nalévacího korýtka, které je zdrojem nečistot a nežádoucího ochlazení taveniny.

   Proporcionální řízení umožňuje zkrácení přepravní doby a zároveň zamezí rozstřikování taveniny z naběračky, které se projevuje při skokově řízeném pohybu ramene.

   Pro plynulou regulaci rychlosti ramene naběračky je použit jednosměrný proporcionální ventil PRM 2-062 Z11/15-24. Řízení pohybu ramen tam a zpět ovládá samostatný elektroventil RSE-063Z11/024S-L-1.

   Měření polohy výklopného ramene je snímáno lineárním snímačem LTM-100 P.

   Pro zvýšení bezpečnosti provozu je stroj vybaven automatickým zabezpečovacím zařízením zabraňujícím nežádoucímu poklesu ramene při přerušení dodávky energie nebo tlakového média.

 

Umístění:

   Dávkovač kovu může být připevněn pomocí kotevní desky a šroubů přímo na konstrukci licího stroje nebo na samostatný stojan, který je kotevními šrouby upevněn k podlaze.

 

Hydraulický okruh:

   Hydraulický tlak provozní kapaliny je přiveden z hydraulického systému stroje. Soustavou elektromagnetických šoupátek se rozvádí do hydraulických válců, které ovládají pohyby ramen a naběračky.

 

Řízení:

Dávkovač kovu je řízen:

1) Samostatnou řídící jednotkou

2) Z řídícího systému tlakového licího stroje řady TL.

   Řídicí systém a související inženýring zajišťuje družstvo ELAP Světlá Hora (http://www.elapsh.cz).

   Dávkovač je vybaven regulací velikosti dávky taveniny v závislosti na výšce tablety a optimalizací doby čekání nad pecí v závislosti na minimalizaci doby pracovního cyklu licího stroje. Řídící systém umožňuje signalizaci minimálního objemu taveniny v udržovací peci.

 

Reference:

ALW INDUSTRY s. r. o. Olomouc

KOVOLIS HEDVIKOV a. s., Třemošnice

THYSSEN FEREX ALUMINIUM - TECHNIK s. r. o., Liberec

 

Nainstalujte si prosím Flash Player pro přehrání tohoto videa.DruckDruck

Typ 03 PR 07 11 14 16 20

 

 


 

Typ 03 PR 07 11 14 16 20

 

- Technické parametry

 

 

DK-950

DK-1000

Maximální zatížení ramene (hmotnost naběračky s taveninou) při průměru válce 72 mm

Max. Gewicht des Arms (Schöpfkelle mit Schmelze) bei Durchmesser 72 mm

Maximal loading of arm(weight of ladle with hot metal) by o of cylinder 72 mm

[kg]

15

13

Maximální rychlost ramene naprázdno

Max. Geschwindigkeit des lehren Arms (ohne Schmelze)

Maximal speed of arm without hot metal

[stupeň]

[Grad]

[degree]

215/3

Pracovní tlak kapaliny

Arbeitsdruck der Flüssigkeit

Work pressure of liquid

[MPa]

4.5 - 6

Maximální úhel otočení ramene

Max. Winkel der Armumdrehung

Maximal angle rotation of the arm

[stupeň]

[Grad]

[degree]

215

Maximální otočení naběračky

Max. Umdrehung der Schöpfkelle

Maximal angle rotation of the ladle

[stupeň]

[Grad]

[degree]

195

Délka otočného ramene

Länge des drehbaren Arms

Length of rotating arm

[mm]

950

1000

Délka pevného ramene

Länge des festen Arms

Length of firm arm

[mm]

450

Napřímení krátkého ramene

Verstreckung des festen Arms

Rectification of firm arm

[úhel/mm]

[Winkel/mm]

[angle/mm]

45°

350

 


- Kódové značení dávkovače dle provedení

 

Délka ramene [mm]

Armlänge [mm]

Length of arm in mm

 

950 / 1000

Snímání

Aufnahme

Scanning

krajních poloh

Seitenpositionen

edge positions

01

analogové snímače

Analogaufnehmer

analoque scanning

03

Provedení řízení

Steuerung

Control unit

skokové

Sprungsteuereung

step

SK

proporcionální

Proportionelle Steuerung

proportional

PR

Umístění řízení

Plazierung

Situation of control point

s vlastní řídicí skříní

eigene Steuerschrank

in own control box

05

skříň integrovaná v rozvaděči licího stroje

integrierte Schrank mit Gußmaschine

in switchboard

07

Uchycení stroje

Befestigung

Gripping of doser on the casting machine

na licím stroji

Auf der Gußmaschine

on the casting machine

09

k zemi kotevními šrouby

Zum Fußboden mit Ankerschrauben

on the floor by the anchor screws

11

Vstup hydraulického oleje

Eintritt der Hydraulikflüssigkeit

Inlet of hydraulic oil

přes reduktor tlaku

Durch Untersetzungsgetrieb

through reducer

13

přímo bez reduktoru

Direkt, ohne Untersetzungsgetrieb

directly without reducer

14

Zajištění zpětného pohybu ramena mechanickou západkou

Rückbewegung des Arms mit mechanischer Klinke gesichert

Provision regressive movement of arm by mechanical snap

16

Zajištění zpětného pohybu ramena mechanickou západkou a hydrodynamickými zámky

Rückbewegung des Arms mit mechanischer Klinke und hydrodynamischen Sperren gesichert

Provision regressive movement of arm by mechanical snap and hydraulic locks

18

Napřímení krátkého ramena o dráhu 45°

Verstreckung des langen Arms um 45°

Rectification of firm arm by track 45°

20

 

Auf die Seite übergehen:
1

[ Posten insgesamt: 1 ]   list 1 1 / 1 list 1


 
© WEBDESIGN NOWONET media, s.r.o.